Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 30 lipca 2024 r.