Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie ogłasza konkurs na kandydata na etatowego członka Kolegium Izby (szczegóły w załączonym piśmie).

Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Gazecie Prawnej 8 maja br.

Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie:
https://bip.lublin.rio.gov.pl/Ogłoszenia Izby